Yleistä

Raina-säätiö

Vuonna 1997 perustettu Raina-säätiö toimii yksityisenä, yleishyödyllisenä sosiaalipalvelujen tuottajana yhteistyössä alueen työllisyyttä hoitavan verkoston kanssa. Säätiön perustavoitteena on kuntouttaa, kouluttaa ja työllistää vajaakuntoisia ja muita vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevia henkilöitä. Sen toimintaa ohjaavia arvoja ovat asiantuntijuus, avoimuus, tasavertaisuus.

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa neljäksi vuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu kuusi jäsentä. Kullekin jäsenelle on nimetty henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen toimikausi alkaa vuosikokouksen päättymisestä. Hallituksen jäsenistä kolme nimittää Naantalin kaupunki ja kolme Raision kaupunki. Valinnassa on otettava mahdollisuuksien mukaan huomioon perustajayhteisöjen tasapuolinen edustus ja jäseniltä vaadittava työllistämisen, sosiaalipalvelujen ja kuntoutuksen toimialan asiantuntemus sekä riittävä työelämän, säätiötoiminnan ja talouden tuntemus.

Hallitus 2013-

Asema Nimi Kaupunki  
Puheenjohtaja Salokangas Elina Naantalin kaupunki  
Varapuheenjohtaja Metsä-Tokila Timo Raision kaupunki  
Jäsen Järvinen Turo Naantalin kaupunki  
Jäsen Valkeapää Jari Raision kaupunki  
Jäsen Suominen Ilkka Raision kaupunki  
Jäsen Vainio Seppo Naantalin  kaupunki  

Säännöt

Sosiaalipalvelusäätiö Rainan säännöt (2012)

Tietosuojaseloste

Raina-säätiön tietosuojaseloste (pdf)