Vuosi 2016

Rainan toimintakertomus vuodelta 2016


 

Raina official

Raina-säätiö on kuntoutus- valmennus- ja oppimisympäristö nuorille ja työikäisille, jotka etsivät väylää työelämään. Säätiöllä on toimintaa myös avoimilta työmarkkinoilta poistuneille henkilöille, joissa tuetaan asiakkaita ylläpitämään toimintakykyään. Säätiön tavoitteena ei ole liiketoiminta, vaan yleishyödyllisten palvelujen toteuttaminen. Rainan toiminta-alueena on Varsinais-Suomi ja säätiöllä on yhteensä kolme valmennuskeskusta: Naantalissa, Raisiossa ja Turussa.

 

Toimitusjohtajan katsaus 2016

Toimintavuosi 2016

Säätiön hallitus

Lähipiiritoimet

Henkilöstö

 Näkökulmia Rainaan

Raina on vuosittain monen sadan ihmisen kuntoutus- ja oppimispaikka. Rainan palvelut ovat kokonaisuuksia, jotka tähtäävät asiakkaiden yksilöllisiin tavoitteisiin. Toimintaa on pyritty pitämään monipuolisena sekä työ, että ryhmätoiminnan osalta. Rainan toiminta on lisäksi monen tulevan sosiaalialan ammattilaisen oppimisympäristö.

 

 Raina in action - Raina kehittää ja kehittyy

Säätiössä kehittäminen tähtää uuden oppimiseen ja muutoksen tarpeen ymmärtämiseen. Hanketoiminnan avulla tavoitellaan mm. uusia ideoita ja kokeiluja, toiminnan ja toimintatapojen uudistumista, sekä hyväksi havaittujen menetelmien/ tuotteiden käytäntöön viemistä. Säätiössä pyritään kannustamaan oman osaamisen jatkuvaan kehittämiseen ja ammatillisen osaamisen vahvistamiseen, joiden merkitys on tärkeä erilaisissa kilpailutustilanteissa. Kehittämis- ja hanketoimintaa tehdään myös yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, jolloin eri organisaatioiden näkökulmat tulevat huomioiduiksi palvelukentässä.

 

Job Job -hankkeesta työhön ja opiskeluun kiinni

Kulttuuritulkki-toimintaa Green Care -näkökulmasta

Haluatko opiskella ammattiin käytännön työssä?