Valo-valmennus - vaihtoehtoinen tapa opiskella ammattiin

 

Valo-valmennus Rainassa

Hotelli- ravintola- ja cateringalan tutkinnon osat

Rainan keittiössä voi suorittaa osanäyttötutkintoja tekemällä oppien hotelli-, ravintola- ja catering-alan tutkinnosta, eli kokin tutkinnosta. Rainan Naantalin toimipisteessä on isot, hyvin varustellut suurkeittiötilat. Tutkinnon osia suoritetaan suurkeittiö- ja asiakaspalvelutehtävissä, joihin kuuluu ruoanvalmistus, ruoan esivalmistelutehtävät, leivonta, tiskaus, siivous, ruokalistan suunnittelu sekä kassa- ja asiakaspalvelutehtävät.

Majoitus- ja ravitsemuspalveluissa toimiminen

Tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla majoitus- tai ravitsemisalan yrityksen tai toimipaikan yksittäisissä työtehtävissä työryhmän jäsenenä. Hän kunnostaa asiakas- ja työtiloja, valmistaa tai valmistelee tuotteita tai palveluita, palvelee asiakkaita sekä huolehtii asiakas- ja työtilojen siisteydestä ja viihtyisyydestä.

Lounasruokien valmistus

Tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla suurkeittiön ruoanvalmistus- ja asiakaspalvelutehtävissä yhteistyössä toimipaikan muiden työntekijöiden kanssa. Hän vastaanottaa ja käsittelee raaka-aineita ja muita tuotteita, valmistaa ja laittaa esille lounasruokia sekä toteuttaa omavalvontaa. Lounaan valmistaminen tapahtuu noudattaen suullista tai kirjallista ohjetta noudattaen. Lounaan valmistus pitää sisällään mm. elintarvikkeiden esivalmistelua, oikeiden ainesten lisäämistä, maustamista sekä annostelua tarjoiluastioihin.

Annosruokien valmistus

Tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla suurkeittiön edustusruoanvalmistuksessa yhteistyössä toimipaikan muiden työntekijöiden kanssa. Hän esivalmistaa, valmistaa ja laittaa esille annosruokia, suunnittelee ja aikatauluttaa työtehtävänsä, noudattaa omavalvontasuunnitelmaa sekä huolehtii asiakas- ja työtilojen siisteydestä ja viihtyisyydestä. Annosruokien tutkinnonosa pitää sisällään ruoanvalmistusta, sekä ravitsemismallin mukaan annosten kokoamista lautaselle.

Kahvilapalvelut

Tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla kahvilan työtehtävissä yhteistyössä muiden työntekijöiden kanssa. Hän kunnostaa asiakas- ja työtiloja, valmistaa tai valmistelee tuotteita tai palveluita, rekisteröi myyntiä sekä huolehtii asiakas- ja työtilojen siisteydestä ja viihtyisyydestä. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa kielitaitonsa asiakaspalvelutilanteessa jonkin arvioinnin kohteen mukaisesti.  Tutkinnon osaan kuuluu mm. suolaisten sekä makeiden tarjottavien valmistusta, esillepanoa ja myyntiä. Kassatehtävissä rahastetaan asiakkaita sekä päivän päätteeksi lasketaan ja tilitetään kassa.

Kokouspalvelut

Tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla majoitus- tai ravitsemisalan yrityksen tai toimipaikan kokouspalvelutehtävissä yhteistyössä toimipaikan muiden työntekijöiden kanssa. Hän kunnostaa kokous- ja työtiloja, varmistaa kokousvälineiden toimivuuden, kattaa ja tarjoilee tilausmääräyksen mukaisesti kokousruokia ja -juomia. Hän osoittaa kielitaitonsa asiakaspalvelutilanteessa jonkin arvioinnin kohteen mukaisesti.

Palvelu- ja jakelukeittiötoiminnot

Tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla palvelu- tai jakelukeittiön asiakaspalvelutehtävissä. Hän vastaanottaa, valmistaa tai valmistelee tuotteita tai palveluita tai tarvittaessa kuumentaa ja valmistaa vain osia tarjottavista aterioista, laittaa ruoat tarjolle tai jakaa ruoat asiakkaille.

Suurkeittiön ruokatuotanto

Tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla suurkeittiön ruoanvalmistustehtävissä yhteistyössä toimipaikan muiden työntekijöiden kanssa. Hän esivalmistaa, valmistaa, laittaa esille ruokalistan mukaisia ruokia ja leivonnaisia asiakkaan tai asiakasryhmän tarpeet ja ravitsemissuositukset huomioon ottaen. Tutkinnonosassa valmistetaan ruokaa n. 60- 80 henkilölle suurkeittiön laitteita käyttäen.

Tilaus- ja juhlaruokien valmistus

Tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla ravitsemisalan yrityksen tai toimipaikan ennalta varattujen tilaus- ja juhlatilaisuuksien ruoanvalmistustehtävissä yhteistyössä muiden yrityksen työntekijöiden kanssa. Hän esivalmistaa, valmistaa ja laittaa esille tilaus- ja juhlaruokia ryhmille

Jokaiseen tutkinnonosaan kuuluu yhteiset puhtaanapidon tehtävät; tiskaustyöt, lattianpesu, koneiden sekä laitteiden puhdistus ja työpisteen sekä asiakastilojen puhtaanapito.

Palveluun ohjautuminen

VALO- valmennus suoritetaan työkokeiluna ja palveluun ohjaudutaan TE- toimiston kautta. Valo-valmennuksen tarkoituksena on lisästä asiakkaan työelämävalmiuksia ja auttaa asiakkaan tilannetta eteenpäin. Raina-säätiöön voit tutustua nettisivuillamme www.rainasaatio.fi ja facebookissa www.facebook.fi/rainasaatio. Valo-valmennukseen pääset tutustumaan osoitteessa www.valo-valmennus.fi ja facebookissa  www.facebook.fi/valo-valmennus.

 

 

Lisätietoja

info@rainasaatio.fi