Työelämään valmentavat palvelut

Valmentavia palveluja on Raina-säätiössä tarjolla sellaisille henkilöille, jotka tarvitsevat tukea jonkin elämänalueen haasteeseen tähdätäkseen avoimille työmarkkinoille tai muuhun sovittuun ratkaisuun. Palvelun kesto on hyvin yksilöllinen ja sovitaan aina asiakaskohtaisesti. Valmentaviin palveluihin ohjautuu asiakkaita Raina-säätiöön kunnan sosiaalitoimesta, Vakuutuskuntoutus VKK:sta, työhallinnosta sekä toisen asteen ammatillisista oppilaitoksista.

Raina-säätiön valmentavia palveluja ovat yksilöllinen kuntouttava työtoiminta, ryhmämuotoinen kuntouttava työtoiminta, ammatilisten opintojen suorittaminen pajalla sekä ohjattu työharjoittelu.