Työ- ja toimintakyvyn arviointipalvelut

Arviointipalvelujen tavoitteena on arvioida ja kartoittaa lyhytaikaisesti, noin 20 päivän ajan, asiakkaan työ- ja toimintakykyisyyttä. Arviointipalveluja tuotetaan kuntien sosiaalitoimelle sekä TE – toimistoille. Asiakaskohtaisen sopimuk­sen mukaan arviointijakson tavoitteina on tarkastella asiakkaan työ- ja toimintakykyä suhteessa avoimilla työmarkki­noilla tarvittaviin taitoihin ja kykyihin ja sen perusteella suositella hänelle jatkotoimenpiteitä tai suositella asiakkaalle arvioinnin perusteella jatkotavoitteita tai -toimenpi­teitä muuhun toimenpiteeseen tai Raina-säätiössä toteutetta­vaan kuntoutuspolkuun.

Raina-säätiön työ- ja toimintakyvyn arviointipalveluja ovat aloitusjakso, kuntouttavan työtoiminnan starttijakso sekä työkykyä arvioiva työkokeilu.