Työ- ja toimintakykyä ylläpitävät palvelut

Kuntien sosiaalitoimille tuotettavien työ- ja toimintakykyä ylläpitävien palveluiden tavoitteena on palvelusta riippuen tukea asiakkaiden arjenhallintaa säännöllisellä toiminnalla ja henkilökohtaisella ohjauksella, pitää yllä heidän kykyjään ja taitojaan mielekkäällä tekemisellä, tarjota joustava ja turvallinen yhteisö, jossa on mahdollisuus ylläpitää ja saada uusia sosiaalisia kontakteja sekä vahvistaa itsetuntoa onnistumisen ja elämysten tunteilla. Palveluja tuotettiin kuntien sosiaalitoimille.

Raina-säätiön ylläpitäviä palveluja ovat aktiivinen arki ja päivätoiminta.