Kuntoutuspalvelut

Raina-säätiön sosiaalisen ja ammatillisen kuntoutuksen palvelut toteutetaan sosiaaliohjauksen yksilö- ja ryhmämenetelmin. Palvelut koostuvat sopimuksen mukaan yksilöohjauksesta, ryhmätoiminnasta, työnhakuryhmästä, sekä työvalmennuksesta Rainan työtoiminnassa tai työharjoittelusta Rainan ulkopuolella. Raina-säätiön palvelut perustuvat asiakkaan kunnioittamiseen, verkostoyhteistyöhön ja laajaan osaamiseen.

Onnistuneen kuntoutuspolun toteuttaminen Rainassa edellyttää moniammatillisuutta ja tiivistä yhteistyötä ohjaajien kesken. Asiakkaalle nimetään palveluun tullessa aina oma vastuuohjaaja, joka on vastuussa asiakkaan kuntoutuksen prosessista palvelun ajan. Raina-säätiössä toimii kuntoutusryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti kerran viikossa. Kuntoutusryhmässä pohditaan tarvittaessa asiakaskohtaisia asioita vastuuohjaajan aloitteesta.

 

Työ- ja toimintakyvyn arviointipalvelut

Arviointipalvelujen tavoitteena on arvioida ja kartoittaa lyhytaikaisesti, noin 20 päivän ajan, asiakkaan työ- ja toimintakykyisyyttä.

Työ- ja toimintakyvyn arviointipalvelut

Työelämään valmentavat palvelut

Valmentavia palveluja on Raina-säätiössä tarjolla sellaisille henkilöille, jotka tarvitsevat tukea jonkin elämänalueen haasteeseen tähdätäkseen avoimille työmarkkinoille tai muuhun sovittuun ratkaisuun. 

Työelämään valmentavat palvelut

Työ- ja toimintakykyä ylläpitävät palvelut

Työ- ja toimintakykyä ylläpitävät palvelut tähtäävät asiakkaan omatoimisuuden tukemiseen.

Työ- ja toimintakykyä ylläpitävät palvelut